Monthly Archives: Tháng 8 2016

Tiếng Anh giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp

Với khóa học tiếng Anh giao tiếp, bạn sẽ nhận thấy việc chỉ nói tiếng Anh lưu loát hoặc nắm vững ngữ pháp tiếng Anh thôi là chưa đủ. Bạn cần nhiều hơn thế, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng tiếng Anh vào đời sống và công việc.

Xem thêm
Phone: 02822426282
Fax: 0917219277
191 Nguyen Van Huong St., Thao Dien, D2
HCMC, Vietnam