fbpx

Chữ viết tay đang dần trở lại các trường học

Chữ viết tay đang dần trở lại các trường học

ITT – Nhiều trường học Mỹ đã quyết định đưa chữ viết tay vào chương trình giảng dạy sau một thế hệ học sinh chỉ biết đến đánh máy và nhắn tin.

Năm 2016, chương trình dạy chữ viết tay đã được 2 bang Alabama và Louisana thông qua các luật yêu cầu đưa vào những trường công lập. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 14 bang yêu cầu việc làm này.

Năm ngoái, chương trình dạy viết chữ đã được ủng hộ nhiệt liệt bởi 1,1 triệu học sinh tại các trường ở thành phố New York

chữ viết tay - handwriting

Theo như những người ủng hộ, họ tin rằng dạy chữ viết tay sẽ giúp người học ghi chú nhanh và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, họ cũng có thể đọc những văn bản viết tay như bức thư của bà. Ngoài ra, đó cũng là kỹ năng sống hữu dụng, đặc biệt khi ký tên.

Rất khó xác định chính xác từ khi nào chữ viết tay không còn thông dụng. Song các chuyên gia ước tính tình trạng này diễn ra một thời gian dài trước năm 2010, khi hầu hết bang thông qua tiêu chuẩn về chương trình giáo dục chung, trong đó không đề cập về dạy chữ viết tay.

Tuy rất có lợi, một số người cho rằng đưa chữ viết tay vào chương trình giảng dạy bắt buộc là không cần thiết.

Intertu Education
Phone: 02822426282
Fax: 0917219277
191 Nguyen Van Huong St., Thao Dien, D2
HCMC, Vietnam