fbpx

Kế hoạch thu hút du học sinh Trung Quốc

Kế hoạch thu hút du học sinh Trung Quốc

ITT – Đưa ra những mức lương hấp dẫn, tạo nhiều cơ hội việc làm trong các cơ quan nhà nước là cách mà Trung Quốc thực hiện để thuyết phục du học sinh Trung Quốc xuất sắc trở về.

du học sinh Trung Quốc - study

Chính quyền Trung Quốc đã thành công trong việc khuyến khích sinh viên du học nước ngoài trở về làm việc. Bằng cách đưa ra mức lương hấp dẫn, tạo cơ hội việc làm trong các cơ quan nhà nước, họ đã thuyết phục được 80% trong số nửa triệu du học sinh Trung Quốc trở về.

Đây là sự gia tăng chưa từng thấy, có thể do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đất nước hoặc các bạn trẻ Trung Quốc không thể ở lại quốc gia mà họ du học do chính sách nhập cư.

Sự trở lại này của các du học sinh cũng một phần là kết quả của chiến lược thuyết phục những sinh viên xuất sắc trở về, do các cơ quan quan trọng nhất của Trung Quốc và đơn vị chuyên trách quản lý ngân sách khổng lồ tổ chức.

Từ năm 1990, Trung Quốc đã triển khai các chương trình đặc biệt hướng tới nhóm người trẻ này. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm 2016, 544.500 thanh thiếu niên nước này ra nước ngoài học tập, nhưng cũng trong năm đó, 432.500 du học sinh Trung Quốc hoàn thành việc học và trở về.

Vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết: “Những người muốn du học sẽ được nhà nước hỗ trợ nhưng kèm theo điều kiện rằng họ sẽ phải trở về quốc gia để làm việc.”

Intertu Education
Phone: 02822426282
Fax: 0917219277
191 Nguyen Van Huong St., Thao Dien, D2
HCMC, Vietnam