fbpx

Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 2 trường vào top 100 đại học châu Á

Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 2 trường vào top 100 đại học châu Á

ITT – Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học năm 2019-2025 đặt mục tiêu cụ thể về sinh viên, giảng viên, số trường trong bảng xếp hạng uy tín, trong đó có ít nhất 2 trường vào top 100 đại học châu Á.

Văn phòng Chính phủ vừa qua thông tin, Thủ tướng đã phê duyệt hai đề án giáo dục là đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 và nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025.

Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học nhằm tạo chuyển biến về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất lao động sau khi ra trường. Để làm được việc này, đề án đặt mục tiêu 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra, cả về chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động, sớm có ít nhất 2 trường vào top 100 đại học châu Á.

Năm 2018, Việt Nam có 2 trường vào danh sách 1.000 đại học ưu tú nhất toàn cầu là Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội, 7 trường đại học nằm trong danh sách 500 đại học tốt nhất châu Á do QS World University Rankings bình chọn.

Tương lai, Việt Nam sẽ có một số trung tâm thực hành, thí nghiệm hiện đại dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học. Từ năm 2021 đến 2015, các giáo viên, quản lý cơ sở giáo dục đại học từng bước tiếp cận với trình độ của giáo viên nước tiên tiến trong khu vực ASEAN, có như vậy mới đưa nước ta có ít nhất 2 trường vào top 100 đại học châu Á.

Đỗ Thành Danh
Phone: 02822426282
Fax: 0917219277
191 Nguyen Van Huong St., Thao Dien, D2
HCMC, Vietnam