fbpx

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Intertu Education - trung tâm

1. Tầm nhìn:

  • Nghiên cứu và phát triển việc dạy các môn học bằng tiếng Anh.
  • Tìm tòi và sáng tạo các phương pháp giảng dạy và mô hình giáo dục mới.
  • Từ trung tâm bổ trợ phát triển thành trung tâm đào tạo như một trường quốc tế.

Intertu Education - học Khoa học bằng tiếng Anh

2. Sứ mệnh:

  • Là cầu nối giữa người học và người dạy các môn học bằng tiếng Anh.
  • Mang đến kiến thức và đảm bảo kết quả học tập của học viên.
  • Tạo ra nhiều cơ hội triển vọng về học bổng, du học và nghề nghiệp cho học viên.

Intertu Education - học tiếng Anh học thuật

Intertu Education

Phone: 02822426282
Fax: 0917219277
191 Nguyen Van Huong St., Thao Dien, D2
HCMC, Vietnam
Call Now Button