fbpx

IB Global Politics

IB Global Politics

Introduction

Khóa học IB Global Politics sẽ giúp bạn khám phá các khái niệm chính trị cơ bản như quyền lực, bình đẳng, bền vững và hòa bình trong nhiều bối cảnh và ở nhiều cấp độ khác nhau.

Goals

  • Phát triển sự hiểu biết về các khía cạnh địa phương, quốc gia, quốc tế và toàn cầu của hoạt động chính trị.
  • Khám phá các vấn đề chính trị ảnh hưởng đến cuộc sống.
  • Phát triển khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
  • Khuyến kích đối thoại và tranh luận.

Characteristics

  • Học theo nhóm nhỏ, nhóm lớn, hoặc 1 kèm 1

  • Giảng viên chuyên môn và kinh nghiệm.

  • Bám sát chương trình IB.

  • Phát triển kỹ năng tư duy.

  • Cung cấp mẹo và phương pháp thi IB Global Politics.

Course Information

Khóa họcBuổi/TuầnHọc phí (1 kèm 1)Học phí (1 kèm 2)Học phí (nhóm 3-4)
IB Global Politics SL2ContactContact8.280.000
IB Global Politics HL2ContactContact8.280.000

Available Schedule

Ca họcThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Sáng09.00 – 10.30
10.30 – 12.00
Chiều14.00 – 15.30
15.30 – 17.00
Tối17.00 – 18.30
18.30 – 20.00

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DIVERSIFICATED CURRICULA

The curricula at Intertu Education spread out in many fields. The courses are designed specifically compatible with training programs of international schools in Vietnam.

hoc-vien-1.jpg

Learning Maths, Physics, Chemistry and Biology in IB program at Intertu Education, I easily acquire the in­depth knowledge than just sitting and reading at school. The lecture is designed alluringly so I passed the exam with high result.

hoc-vien-2-1.jpg

Working environment at Intertu Education is more professional than many other places I’ve ever taught. The curriculum is very open so I can promote all my capabilities to students.

hoc-vien-3.jpg

Business English course is held scientifically and methodically. Teacher made ​​the situation very closely with the actual working environment at the company. Certainly, my company will cooperate with Intertu Education more and more in the future.

hoc-vien-4.jpg

After 8 sessions of Communicative English, I felt improved, more confident about my abilities, and actively open up with native speakers. Now, I’m currently able to apply communication skills in English for my working environment.