fbpx

Singapore tăng học phí với du học sinh

Singapore tăng học phí với du học sinh

ITT – Bộ Giáo dục cho biết, Singapore tăng học phí với du học sinh tại các trường công lập từ năm 2022, sau khi giữ nguyên trong năm 2021.

 

Cụ thể, trong giai đoạn năm 2022 – 2023, Singapore tăng học phí với du học sinh từ 25 – 150 SGD hằng tháng, tuy theo từng cấp học. Những thay đổi này sẽ bắt đầu từ tháng 1 của mỗi năm.

 

Đối với học sinh tiểu học từ Việt Nam và các nước ASEAN du học Singapore, học phí sẽ tăng từ 465 SGD/tháng ở thời điểm hiện tại lên 490 SGD/tháng vào năm tới và 515 SGD/tháng vào năm 2023. Nếu là học sinh đến từ các nước ngoài ASEAN, học phí sẽ tăng từ 775 SGD/tháng lên 825 SGD/tháng vào năm tới và 875 SGD/tháng vào năm 2023.

 

Đối với học sinh trung học đến từ các nước ASEAN, học phí sẽ tăng từ 780 SGD/tháng ở thời điểm hiện tại lên 840 SGD/tháng vào năm 2022 và 900 SGD/tháng vào năm 2023. Nếu đến từ các nước ngoài ASEAN, học phí sẽ tăng từ 1.450 SGD/tháng lên 1.600 SGD/tháng vào năm tới và 1.750 SGD/tháng vào năm 2023.

 

Đối với cấp dự bị đại học, học sinh nước ngoài đến từ các nước ASEAN sẽ phải trả 1.070 SGD/tháng vào năm 2022 thay vì 1.040 SGD/tháng như hiện tại và sẽ tăng lên 1.100 SGD/tháng vào năm 2023. Với những học sinh quốc tế ngoài ASEAN hiện đang trả 1.800 SGD/tháng sẽ phải trả 1.950 SGD/tháng vào năm tới và 2.100 SGD/tháng vào năm 2023.

 

Singapore tăng học phí với du học sinh đều đặn trong giai đoạn 2018 – 2020 với mức tăng từ 25 – 150 SGD/tháng tùy từng cấp học.

 

Riêng với học sinh người Singapore, Bộ Giáo dục cho biết học phí và lệ phí không thay đổi. Cụ thể, học sinh tiểu học không phải trả học phí hàng tháng, học sinh trung học phải trả 5 SGD/tháng và học sinh theo học các khóa dự bị đại học phải trả 6 SGD/tháng.

 

Các khoản phí khác được quy định ở mức 6,5 SGD/tháng cho bậc tiểu học, 10 SGD/tháng cho bậc trung học và 13,5 SGD/tháng cho bậc dự bị đại học.

Intertu Education