fbpx

5 thế mạnh của giáo dục Thụy Điển

5 thế mạnh của giáo dục Thụy Điển

ITT – Nhắc đến những cá tính được đánh giá cao nhất, phần lớn các CEO trên thế giới đều trả lời đó là sự sáng tạo. Đó là điều mà mọi sinh viên ở nền giáo dục Thụy Điển được học.

giáo dục Thụy Điển - study

  1. Suy nghĩ sáng tạo hơn

Ở nền giáo dục Thụy Điển, họ chủ yếu dạy bạn tư duy độc lập và sáng tạo. Khi đó, bạn được khuyến khích để đặt những câu hỏi không nhất thiết liên quan đến thế giới học thuật. Bạn được dạy để đặt câu hỏi về mọi thứ. Điều này cho bạn khả năng để nhìn cả thế giới một cách khác đi và thay đổi suy nghĩ. Và không chỉ nhìn ngắm, bạn có thể nhìn vào thế giới và hỏi “Liệu có cách nào tốt hơn?”

  1. Thử thách có mục đích

Các trường đại học ở Thụy Điển xây dựng những thử thách để giúp bạn trở nên hoàn thiện, chứ không chỉ để xem họ có thể đặt bạn vào những thử thách nào.

  1. Không ngồi nghe giảng thụ động

Giáo dục Thụy Điển, nơi chủ yếu tập trung vào tân tiến và ứng dụng, yêu cầu bạn tham gia. Bạn sẽ phải thể hiện kiến thức của mình và khả năng sử dụng chúng.

  1. Tập trung vào môi trường bền vững

Thụy Điển xem vấn đề môi trường là trọng tâm, giống như việc tập trung vào ứng dụng kiến thức trong môi trường thực tiễn. Hơn thế, đất nước này còn mang đến nhân loại rất nhiều sáng kiến hữu dụng, chẳng hạn như trong việc kiểm soát phát thải nhà kính và xây dựng định hướng phát triển năng lượng bền vững.

  1. Trải nghiệm sự đa dạng trong giáo dục

Thụy Điển là một đất nước rất đa dạng về chủng tộc. Nhưng không chỉ cho phép tính đa dạng, Thụy Điển làm hết sức để thúc đẩy sự đa dạng.

 

Intertu Education