fbpx

Nghề nào tuyển nhiều trong năm 2021?

Nghề nào tuyển nhiều trong năm 2021?

ITT – Một số ngành đang có nhu cầu cắt giảm lao động tuyển mới như kế toán, kỹ thuật xây dựng, xử lý nước thải ở trình độ trung cấp và kế toán, lâm sinh, CNTT ở trình độ cao đẳng. Vậy nghề nào tuyển nhiều trong năm 2021?

  1. Nguyễn Quang Việt – viện trưởng Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp – cho biết theo kết quả điều tra, khảo sát mới nhất, thời gian tới nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo các nghề trọng điểm có sự khác biệt giữa các cấp trình độ.

Câu hỏi nghề nào tuyển nhiều trong năm 2021 được dự đoán tùy vào thực tế của doanh nghiệp mà nhu cầu lao động tuyển mới theo nghề ở từng trình độ đào tạo sẽ khác nhau. Một số ngành đang có nhu cầu cắt giảm lao động tuyển mới như kế toán, kỹ thuật xây dựng, xử lý nước thải ở trình độ trung cấp và kế toán, lâm sinh, CNTT ở trình độ cao đẳng.

Theo nghiên cứu vào năm 2018, nghề có học viên theo học nhiều nhất ở trình độ sơ cấp là điện công nghiệp, khoảng 4.120 người theo học. Công nghệ ô tô xếp thứ hai với 3.380 học viên. Với trung cấp, nghề điện công nghiệp dẫn đầu với 25.500 học viên, tiếp đó là công nghệ ô tô với 16.400 người.

Còn ở trình độ cao đẳng, nghề điện công nghiệp có người theo học nhiều nhất khoảng 28.100 người. Các ngành công nghệ ô tô (21.500 người), kế toán (10.800 người) và cắt gọt kim loại (6.000 người) đứng sau. Các ngành quản trị mạng máy tính, điều dưỡng, công nghệ kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, hộ sinh, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử có quy mô đào tạo lớn nhưng nhu cầu không cao.

Từ các dữ liệu trên, viện nhận thấy một số tên nghề trọng điểm chưa phản ánh đúng vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục đào tạo nghề trọng điểm. Các tiêu chí để xác định nghề đào tạo trọng điểm phải được làm rõ hơn, đặc biệt là nghề trọng điểm cấp độ ASEAN và quốc tế.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, điều quan trọng là cần chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nhiều hơn để biết nghề nào tuyển nhiều trong năm 2021 nhằm xây dựng chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng thực tập đạt chuẩn đầu ra năng lực từ khâu thiết kế đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập…

Ngoài ra, cũng cần xây dựng hệ thống thông tin về dự báo nhu cầu lao động theo địa phương, vùng, ngành và kết nối thông tin thị trường lao động quốc gia, thu hút lao động đã qua đào tạo từ nơi dư thừa đến làm việc ở nơi có nhu cầu…

Đỗ Thành Danh