fbpx

Quan điểm của Donald Trump về giáo dục

ITT – Trong quá trình vận động tranh cử, tân tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập nhiều vấn đề lớn của giáo dục trong suốt một thập kỷ nay. Phản đối các tiêu chuẩn học tập, muốn thay đổi chính sách độc quyền giáo dục của chính phủ và cắt giảm chi phí là những quan điểm của Donald Trump.

  1. Lựa chọn trường học: Khi là tổng thống, ông sẽ thiết lập các mục tiêu quốc gia để trẻ em nghèo có quyền chọn trường. Nếu tất cả các bang đóng góp thêm 110 tỉ USD trong ngân sách giáo dục của mình để bổ sung vào 20 tỉ USD của liên bang, mỗi học sinh từ tiểu học tới trung học thuộc diện nghèo sẽ nhận được 12.000 USD trong quỹ lựa chọn trường học.
  2. Tiêu chuẩn chung về học tập: Ông hoàn toàn phản đối các tiêu chuẩn học tập và mong muốn thoát khỏi nó. Ông cho rằng nền giáo dục Mỹ cần phải sửa chữa hệ thống giáo dục đã nứt vỡ. Việc giáo dục toàn diện xóa bỏ ranh giới giữa hiểu biết quá nhiều và hiểu biết quá ít trong các môn học khác nhau – các môn học cần thiết cho thành công. Chính sách độc quyền giáo dục của chính quyền là thất bại và cần thay đổi ngay lập tức.Quan điểm của Donald Trump - Trump có nhiều quan điểm cứng rắn về giáo dục
  3. Khoản nợ giáo dục đại học: Một chương trình giáo dục 4 năm hiện nay có thể đắt đến mức tạo ra khoản nợ 6 con số. Tuy không thể bỏ qua các khoản nợ này, nhưng nên từng bước giúp sinh viên. Không có lý do để chính phủ liên bang thu lợi từ các khoản nợ sinh viên. Đây là một trong những thứ mà chính phủ không nên kiếm tiền nhất, nhưng thực tế lại khác, khoản nợ sinh viên nên được xem là sự đầu tư của nước Mỹ cho tương lai.
  4. Chi phí giáo dục: Mỹ đứng thứ nhất về chi phí đầu tư học tập cho mỗi học sinh, xét trên phạm vi toàn thế giới. Quan điểm của Donald Trump là sẽ không cắt giảm các dịch vụ, nhưng sẽ cắt giảm chi tiêu và có thể loại bỏ Bộ Giáo dục.
  5. Việc học tập ở trường: Trường học ở Mỹ không an toàn. Quan trọng nhất, có nhiều đứa trẻ không được học mà phải bỏ trường học để bước vào trường đời, quá nhiều người tốt nghiệp với một tấm bằng mất giá, chỉ như giấy chứng nhận đã tham gia được cấp bởi một chương trình giảng dạy xuống cấp với quá ít giáo viên và thậm chí còn ít sinh viên hơn. Trường học là nơi đầy rẫy tội ác và họ không dạy học. Quan điểm của Donald Trump về giáo dục là như vậy.
Đỗ Thành Danh