fbpx

Chương trình IB Business Management gồm những gì?

Chương trình IB Business Management gồm những gì?

ITT – IB Business Management được lựa chọn bởi những bạn có định hướng theo sự nghiệp kinh doanh từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Vậy chương trình IB Business Management gồm những gì?

Đến với môn Business Management, các bạn sẽ được học cách phân tích, thảo luận, đánh giá hoạt động kinh doanh của các tổ chức ở cấp địa phương, quốc gia và cả trên thế giới gắn liền với bối cảnh văn hóa xã hội và kinh tế nơi mà các tổ chức đó hoạt động. Ngoài ra, các khái niệm trong môn học này được gắn chặt với lý thuyết, công cụ và kỹ thuật trong quản trị kinh doanh cùng với những ví dụ và các trường hợp nghiên cứu thực tế.

Mục tiêu của khóa học cũng sẽ giải thích cho các bạn về chương trình IB Business Management gồm những gì.

 • Cung cấp cái nhìn toàn diện về thế giới kinh doanh.
 • Khuyến khích học sinh hình thành tư duy phản biện và chiên lược về hành vi cá nhân và tổ chức.
 • Phát huy tầm quan trọng của việc tìm hiểu các vấn đề kinh doanh từ các quan điểm văn hóa khác nhau.
 • Đánh giá đúng bản chất và tầm quan trọng của sự thay đổi trong bối cảnh địa phương, khu vực và toàn cầu.
 • Thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của các yếu tố môi trường, xã hội và đạo đức trong hành động của các cá nhân và tổ chức kinh doanh.
 • Phát triển sự hiểu biết về tầm quan trọng của sự đổi mới trong môi trường kinh doanh.

Nội dung chính của chương trình học bao gồm:

 • Tổ chức kinh doanh và môi trường.
 • Quản trị nhân sự.
 • Tài chính và kế toán.
 • Marketing
 • Quản lý hoạt động.

Học sinh sẽ trải qua hai phần đánh giá gồm đánh giá nội bộ bởi các giáo viên bộ môn và bài thi kết thúc chương trình học bởi các giám khảo của IBO. Bài đánh giá nội bộ cho học sinh chọn cấp độ HL là nghiên cứu dự án và cho học sinh chọn cấp độ SL là viết bài bình luận về một tổ chức kinh doanh thực tế.

Bài thi cuối kỳ cho cả học sinh lựa chọn cấp độ HL và SL là hai bài kiểm tra viết. Bài thi thứ nhất dựa trên một trường hợp nghiên cứu kinh doanh được cho trước. Bài thi thứ hai bao gồm hai phần là câu hỏi cấu trúc dựa trên chương trình học và phần câu hỏi mở rộng để đánh giá sự hiểu biết của học sinh về những khái niệm chính của chương trình. Giờ thì bạn đã biết chương trình IB Business Management gồm những gì.

Intertu Education hiện đang chiêu sinh các khóa học chương trình IB (IB Math, IB Physics, IB Chemistry, IB Biology, IB Economics, IB Business Management, IB English). Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.