fbpx

Chương trình IB Economics gồm những gì?

Chương trình IB Economics gồm những gì?

ITT – IB Economics là một học xã hội năng động, sử dụng các phương pháp khoa học bao gồm các yếu tố định tính và định lượng. Nhưng chương trình IB Economics gồm những gì?

IB Economics bao gồm 2 cấp độ Standard Level (SL) và Higher Level (HL) với các yêu cầu cốt lõi tương tự nhưng số giờ học thì khác nhau. Vậy chương trình IB Economics gồm những gì?

Môn học này bao gồm 4 học phần lớn theo thứ tự với các chủ đề được liệt kê kèm theo dưới đây:

  • Section 1: Kinh tế vi mô (Microeconomics) – 35 giờ cho SL và 95 giờ cho HL.
  • Section 2: Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) – 40 giờ cho SL và 50 giờ cho HL.
  • Section 3: Kinh tế quốc tế (International Economics) – 25 giờ cho SL và 45 giờ cho HL.
  • Section 4: Kinh tế phát triển (Development Economics) – 30 giờ cho cả SL và HL.

Trong đó, các chủ đề dành cho cấp độ HL như sau:

  • Section 1: Competitive Markets: Demand and Supply, Government Intervention, Market Failure, Theory of the Firm and Market Structures.
  • Section 2: Aggregate Demand and Aggregate Supply, Macroeconomic Objectives.
  • Section 3: International Trade, Exchange Rates, The Balance of Payments, Economic Integration, Terms of Trade.
  • Section 4: The Role of International Trade.

Trong thời gian diễn ra môn học, học sinh cả 2 cấp độ SL và HL đều viết 3 bài luận ngắn dựa trên các bài báo từ các phương tiện truyển thông đã xuất bản (trừ các bài phát thanh trên truyền hình). Mỗi bài viết phải được dựa trên một phần khác nhau của các giáo trình (kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế quốc tế và kinh tế phát triển) và mỗi bài luận không được vượt quá 750 từ.

Nhìn chung, trong xã hội phát triển và hội nhập ngày nay, học Kinh tế bằng tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cá nhân và xã hội. Có rất nhiều lý do khác nhau để học sinh chọn học môn này vì những lợi ích thiết thực nhận được. Được biết, IB Economics rất được học sinh trường quốc tế ưu tiên lựa chọn, nhất là các bạn học sinh yêu thích môn học hoặc có ý định theo đuổi ngành học có liên quan trong tương lai như Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế, Thương mại Quốc tế…

Việc học IB Economics không chỉ trang bị kiến thức mà còn nâng cao tiếng Anh cho học sinh. Với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy với chuyên môn sâu, học sinh sẽ nhanh chóng nắm vững toàn bộ chương trình. Giờ thì bạn đã biết chương trình IB Economics gồm những gì.

Intertu Education hiện đang chiêu sinh các khóa học chương trình IB (IB Math, IB Physics, IB Chemistry, IB Biology, IB Economics, IB Business Management, IB English). Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.