fbpx

Đề thi Vật lý bằng tiếng Anh

Đề thi Vật lý bằng tiếng Anh

ITT – Hiện nay, các môn khoa học bằng tiếng Anh đã được giảng dạy không chỉ ở trường quốc tế – song ngữ mà còn ở trường tích hợp. Trong đó, Vật lý là môn học quan trọng mà nhiều học sinh thắc mắc đề thi Vật lý bằng tiếng Anh có cấu trúc gì?

Bài viết liên quan:

Chương trình Vật lý bằng tiếng Anh

Khi so sánh chương trình Vật lý quốc tế và chương trình Vật lý chuẩn của Việt Nam, chúng ta sẽ nhận thấy cả hai chương trình đều có điểm tương đồng nhưng cũng đôi phần khác biệt. Điểm khác biệt nhất là Vật lý bằng tiếng Anh đặt thực tiễn lên hàng đầu, mỗi chủ đề sẽ có một hay hai buổi thực hành tương ứng, do đó kỹ năng thực hành cũng sẽ được kiểm tra vào một kỳ thi riêng biệt.

Xem thêm: Kinh nghiệm thi Vật lý bằng tiếng Anh

ib-physics-exam-style-questions
IB Physics exam style questions

Đề thi Vật lý bằng tiếng Anh

Do mỗi chương trình quốc tế đều có một phương thức giảng dạy và hình thức kiểm tra riêng, cho nên cấu trúc đề thi của mỗi chương trình đều sẽ khác nhau. Các bạn cần nghiên cứu kỹ càng thông qua cấu trúc đề thi Vật lý bằng tiếng Anh của một số chương trình quốc tế sau đây:

Xem thêm: Chiến thuật viết luận SAT mới

  • Cấu trúc đề thi AP Physics 1: Algebra-Based

Phần 1: Trắc nghiệm, 50 câu, 1 tiếng 30 phút, 50% tổng điểm.

Phần 2: Phần tự do, 5 câu, 1 tiếng 30 phút, 50% tổng điểm.

  • Thiết kế thử nghiệm (1 câu).
  • Định tính / định lượng (1 câu).
  • Đối số đoạn văn (1 câu).
  • Trả lời ngắn gọn (2 câu).
  • Cấu trúc đề thi IB Physics
SL (Standard Level)HL (High Level)
Paper 1: 30 câu trắc nghiệm, 45 phút, 20% tổng điểm, các chủ đề được kiểm tra phổ biến bao gồm:

·        Chủ đề 2: Cơ học

·        Chủ đề 4: Sóng

·        Chủ đề 5: Điện và từ tính

·        Chủ đề 7: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt

Paper 1: 40 câu trắc nghiệm, 60 phút, 20% tổng điểm, các chủ đề được kiểm tra phổ biến bao gồm:

·        Chủ đề 2: Cơ học

·        Chủ đề 4: Sóng

·        Chủ đề 5: Điện và từ tính

·        Chủ đề 7: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và hạt

Paper 2: 75 phút, 40% tổng điểm, bao gồm các câu trả lời ngắn và câu trả lời mở rộng, các chủ đề được kiểm tra phổ biến bao gồm:

·        Chủ đề 2: Cơ học

·        Chủ đề 4: Sóng

·        Chủ đề 5: Điện và từ tính

·        Chủ đề 3: Vật lý nhiệt

Paper 2: 135 phút, 36% tổng điểm, bao gồm các câu trả lời ngắn và câu trả lời mở rộng, các chủ đề được kiểm tra phổ bao gồm:

·        Chủ đề 2: Cơ học

·        Chủ đề 4 & 9: Sóng

·        Chủ đề 5 & 11: Điện từ

·        Chủ đề 12: Vật lý lượng tử và hạt nhân

Paper 3: 60 phút, 20% tổng điểm, được chia ra thành 2 phần:

·        Phần A: Nội dung của chủ đề (Measurements and Uncertainties) và danh sách các thực tiễn cần thiết được đưa ra bởi IB.

·        Phần B: Nội dung của những chủ đề bạn chọn.

Paper 3: 75 phút, 20% tổng điểm, được chia ra thành 2 phần:

·        Phần A: Nội dung của chủ đề (Measurements and Uncertainties) và danh sách các thực tiễn cần thiết được đưa ra bởi IB.

·        Phần B: Nội dung của những chủ đề bạn chọn.

 

Xem thêm: Gia sư Vật lý bằng tiếng Anh ở TP. HCM (Physics Tutor in HCM City)

ib-physics-exam-format
IB Physics exam format

Intertu Education hiện đang chiêu sinh các khóa học Vật lý bằng tiếng Anh  Vật lý chương trình quốc tế (IB PhysicsAP PhysicsA-level PhysicsIGCSE Physics). Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.