fbpx

Cập nhật các trường đại học cần SAT để xét tuyển đầu vào năm 2018 – 2019

Cập nhật các trường đại học cần SAT để xét tuyển đầu vào năm 2018 – 2019

ITT – Mỗi năm, các yêu cầu và khuyến nghị xung quanh việc làm bài thi SAT Subject Tests (hay còn gọi là SAT II) thay đổi linh hoạt hơn, vì vậy nhiều trường đã nới lỏng yêu cầu đầu vào. Tuy nhiên, đối với các trường đại học cần SAT nổi tiếng và có tính cạnh tranh cao, việc tuyển sinh vẫn gắt gao hơn.

Nhiều trường đại học cần SAT cho rằng SAT II chứng tỏ khả năng học tập của ứng viên tốt hơn. Điều này làm cho học sinh và phụ huynh lo lắng hơn khi chuẩn bị thi.

Các ứng viên học tại nhà và học sinh quốc tế không nên phụ thuộc vào các điều kiện trên. Yêu cầu cho hai nhóm này chặc chẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, nhóm đối tượng này cần tìm hiểu kỹ hơn về yêu cầu của trường mà mình dự định đăng ký.

Trong năm học 2018-2019, Đại học Carnegie Mellon không yêu cầu bắt buộc mà chỉ khuyến khích học sinh nộp điểm SAT II khi nộp hồ sơ xin nhập học.

Trong khi đó, Đại học Tufts đã bỏ SAT II ra khỏi yêu cầu đầu vào của trường, chỉ yêu cầu SAT I hoặc ACT.

Còn Đại học Harvard thì khuyến khích học sinh nộp hai bài thi Subject Tests trừ trường hợp khó khăn về tài chính. Đại diện nhà trường nhấn mạnh quyết định có nên thực hiện bài thi SAT Subject Tests hoàn toàn tùy thuộc vào ứng viên. Ứng viên nên tự hỏi liệu điểm số của các chương trình học khác như AP, IB, A-level… đã thể hiện đầy đủ khả năng để bạn theo học hay không.

Dưới đây là danh sách các trường đại học cần SAT để xét tuyển đầu vào năm 2018 – 2019:

Trường đại học cần SAT McGrill University

Trường đại học cần SAT Rice University

Trường đại học cần SAT Tufts University

Trường đại học cần SAT Duke University

Chú thích:

Yêu cầu (Required)

Các trường được liệt kê trong danh sách “Yêu cầu” thường yêu cầu bài 2 bài Subject Tests cho 2 môn khác nhau. Tuy nhiên, gần một nửa các trường ở nhóm này chấp nhận ACT thay cho cả SAT I và SAT II. Khi nộp hồ sơ, học sinh nên cân nhắc xem ACT hay SAT mới thể hiện được hết khả năng học của bản thân.

Khuyến nghị (Recommend)

Các trường được liệt kê trong danh sách “Khuyến nghị” thích hợp cho học sinh có điểm thi SAT II nhưng lại không đậu vào các trường trong danh sách “Yêu cầu”.

Cân nhắc (Considered)

Các trường được liệt kê trong danh sách “Cân nhắc” coi bài thi SAT II như phần bổ sung tùy chọn. Tuy nhiên, điểm SAT II sẽ khiến hồ sơ nổi bật hơn và tăng cơ hội được nhận vào các trường danh tiếng.

Thay thế (Alternate)

Một số ít trường đại học khác chấp nhận cho học sinh chỉ cần nộp điểm Subject Tests thay cho điểm ACT hoặc SAT.

Intertu Education