fbpx

Đề thi Sinh học bằng tiếng Anh

Đề thi Sinh học bằng tiếng Anh

ITT – Đối với các chương trình quốc tế, đề thi Sinh học bằng tiếng Anh thường có cấu trúc khác với đề thi thông thường.

Bài viết liên quan:

Chương trình Sinh học bằng tiếng Anh

Sinh học được xem là một trong những môn học trụ cột của ngành khoa học có tầm ảnh hưởng lớn cho xã hội loài người. Đối với học sinh có hứng thú với ngành y hoặc công nghệ môi trường thì đây là môn học phải có trong hành trang kiến thức.

Xem thêm: Phương pháp sử dụng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành

ib-biology-exam-format
IB Biology exam format

Được thiết kế cho học sinh muốn theo đuổi ngành khoa học đời sống, các chương trình Sinh học bằng tiếng Anh thường bao gồm các chủ đề sau:

  • Tế bào và phản ứng tế bào
  • Di truyền học
  • Sinh học phân tử
  • Giải phẫu học và sinh lý học
  • Môi trường và phát triển
  • Sinh thái học

Xem thêm: Nơi học thêm Sinh bằng tiếng Anh chất lượng

ib-biology-exam-style-question
IB Biology exam style

Đề thi Sinh học bằng tiếng Anh

Hiện tại, có rất nhiều chương trình quốc tế đang được giảng dạy tại Việt Nam như IB, AP, IGCSE, A-level… Mỗi chương trình sẽ có cấu trúc đề thi Sinh học bằng tiếng Anh riêng biệt, chẳng hạn cấu trúc đề thi AP Biology như sau:

  • Phần 1: Trắc nghiệm, gồm 60 câu (câu hỏi rời rạc, câu hỏi theo bộ, câu hỏi đo khả năng tính toán), làm trong 90 phút, chiếm 50% tổng điểm.
  • Phần 2: Phần tự do, gồm 6 câu (2 câu hỏi dài tập trung vào đánh giá kết quả thử nghiệm và 4 câu hỏi ngắn về điều tra khoa học, phân tích khái niệm, phân tích mô hình hoặc biểu diễn trực quan, phân tích dữ liệu), làm trong 90 phút, chiếm 50% tổng điểm.

 

Trong khi đó, cấu trúc của đề thi IB Biology sẽ gồm 3 bài thi như sau:

Standard Level (SL)Higher Level (HL)
Bài kiểm tra 1: 30 câu hỏi trắc nghiệm, 45 phút, 20% tổng điểm

– Không cho phép sử dụng máy tính

– Không có trừ điểm nếu chọn đáp án sai

Bài kiểm tra 1: 40 câu hỏi trắc nghiệm, 60 phút, 20% tổng điểm

– Không cho phép sử dụng máy tính

– Không có trừ điểm nếu chọn đáp án sai

Bài kiểm tra 2: 75 phút, 40% tổng điểm, gồm 2 phần (cho phép sử dụng máy tính):

Phần A: Câu hỏi dựa trên dữ liệu, câu hỏi trả lời ngắn và câu trả lời mở rộng

Phần B: Lựa chọn hai trong số ba câu hỏi trả lời mở rộng

Bài kiểm tra 2: 135 phút, 36% tổng điểm, gồm 2 phần (cho phép sử dụng máy tính):

Phần A: Câu hỏi dựa trên dữ liệu, câu hỏi trả lời ngắn và câu trả lời mở rộng

Phần B: Lựa chọn hai trong số ba câu hỏi trả lời mở rộng

Bài kiểm tra 3: 60 phút, 20% tổng điểm, gồm 2 phần (cho phép sử dụng máy tính):

Phần A: Trả lời tất cả các câu hỏi, hai đến ba câu hỏi trả lời ngắn dựa trên các kỹ năng và kỹ thuật thí nghiệm, phân tích và đánh giá, sử dụng dữ liệu không nhìn thấy được liên kết với tài liệu khóa học

Phần B: Câu trả lời ngắn và câu trả lời mở rộng từ một lựa chọn

Bài kiểm tra 3: 75 phút, 24% tổng điểm, gồm 2 phần (cho phép sử dụng máy tính):

Phần A: Trả lời tất cả các câu hỏi, hai đến ba câu hỏi trả lời ngắn dựa trên các kỹ năng và kỹ thuật thí nghiệm, phân tích và đánh giá, sử dụng dữ liệu không nhìn thấy được liên kết với tài liệu khóa học

Phần B: Câu trả lời ngắn và câu trả lời mở rộng từ một lựa chọn

 

Vậy các bạn đã biết cấu trúc đề thi Sinh học bằng tiếng Anh của các chương trình quốc tế như thế nào rồi đó.

Xem thêm: Dạy Toán Lý Hóa Sinh bằng tiếng Anh bằng phương pháp nào?

Intertu Education hiện đang chiêu sinh các khóa học Sinh học bằng tiếng Anh  Sinh học chương trình quốc tế (IB BiologyAP BiologyA-level BiologyIGCSE Biology). Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.